...

יעקב חג'ג' לילוף


תולדות יהודי לוב

מראשית התיישבות היהודים בלוב
ועד עלייתם וקליטתם בארץ

ערב ראש השנה תשס"א
אלול תש"ס - ספטמבר 2000

הועלה לאינטרנט ע"י צבי שורצמן
http://www.relationet.net