רחוב בתי הכנסת


שאראע צלאוות' - רחוב בתי הכנסת - משמאל, הכניסה לבית הכנסת "דאר פרג'ון" (דלת חומה), אחריו העלייה לעזרת הנשים של בית הכנסת הגדול "צלא לכבירה" ואחריו שתי הדלתות הכחולות הגדולות, כניסה לבית הכנסת הגדול. המבנה האחרון בצד שמאל (זה שבולט מעט) הוא בית הכנסת "הישיבה"