בית הכנסת "דאר בורת'ה"


קבוצת תלמידים בשיעור בבית הכנסת "דאר בורת'ה" (מאחור, ליד ספר התורה הפתוח, ר' שלום חדד בורת'ה זצ"ל)