משרד העלייה

משרד העלייה ביום העצמאות ה-1 למדינת ישראל