שאראע צלאוות

רחוב בתי הכנסת ברובע היהודי בטריפולי. בקטע רחוב זה התקבצו 6 בתי כנסת והם:
צלא לכבירה
צלאת דאר פרג'ון
צלאת אלישיבה
צלאת אמי שוויכה
צלאת אלג,רפה
צלאת דאר בישי
קטע הרחוב הזה היה הומה אדם במיוחד בזמן תפילת נעילה של כיפור כשנשים רבות היו באות לשמוע את תקיעת השופר בטרם פנו לבתיהם להכנת המסיימת את החג