דרוג' דאר נג'לו


דרוג' דאר נג'לו (המדרגות בפתח שנפרץ בחומה עבור היהודים)