בית כנסת "ר' כליפא דעדוש"

בית כנסת זה נמצא ב"שארע בשיש", ברחוב היהודים ואינו גדול ביותר, מיסדו הוא ר' כליפה דעדוש ותמונתו של זה תלויה על אחד מקירותיו (כאן פעלה חברת ושירי דוד" - המלביה"ד).
בצילום ר' כליפא דעדוש

על אבן-שיש הקבועה בקיר חקוקה כתבת זו ,
בע"ה
(בעיגול) : ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה
אל היכל קדשך
ביראתך
פתחו שערים ויבוא גוי צש"א
נשלם בכ"ט ונתחנך סיון תרנ"ח
ראו מקדש מעט בשכלולו. בנה וחדש גבר
נודע בקהלו. ישר ותם דרך מה נעים גורלו. כמה
השתדל ויגע בעמלו. לחדשו ולהעמידו על תלו
יופיו והדרו וגורלה פתחיו וחלוניו ושבילו. הוא
השם הטוב החכם הישיש נודע בטוב מפעלו
כמה"ר כליפה דעדוש זצ"ל

דרך הקדש צעד במסלולו. על זה חשב יומו
ולילו. דפק שער הרחמים לזרעו ולקהלו.
ונותו אתו מ' זמרדה נ"ע נפ' י"א חשון תרס"ג
שם בעיה"ק טבריא ת"ו, גוע יום כ"ח
אדר ש' הנ"ז שם אור לו. ועל טוב יזכר ה' רחמים
לוסינא נ"ע שהקדיש אויר ביתו להרחיב גבולו