פנדק שמלאל

כאשר אישרה וועדת העלייה את עליית המועמדים ובסבך התעודות לקבלת רשיון העלייה, החלה המשפחה בהתארגנות.
עם קבלת הרשיון והשלמת כל התהליך נשלחה הודעה למועמדים שעליהם להעביר את מטענם למחסן המטענים שבקרבת נמל טריפולי אל פנדק שמלאל הודעה שכונתה בפי העם באגליו, מטען באיטלקית, קבלתה הייתה יום חג למשפחה והייתה בבחינת התגשמות המאוויים הנכספים ביותר. המשפחה ביצעה את הכנותיה האחרונות לעלייה והמתינה ליום ההפלגה המיוחל בכיליון עיניים. העולים שהגיעו מחוץ לטריפולי מיום קבלת הודעת הבאגליו ועד יום העלייה לאוניה שוכנו בחינם בפנדק שמלאלי אשר הועבר לרשות הקהילה ע"י מר שמלאלי נעמן בעל המקום והוכן לקליטתם ושיכונם של המשפחות באופן זמני.
תושבי טריפולי התייצבו ישירות בנמל ביום הפלגת האונייה.

מקורות:
העלייה הגדולה מלוב
ארגון אור שלום