צלאת "אלישיבה" בית הכנסת הישיבה

יהודי טריפוליטניה מספרים, כי בית-כנסת זה הוא קדמון מאד, ולפי מסורת שבידם נבנה למעלה משבע מאות שנה. הוא נהרס ונבנה מחדש שלש פעמים, רחבו 7.5 מטרים וארכו 12.5 מטר. יש בו היכל גדול שבו שמורים שמונה ספרי תורה, וגם תיבה גדולה, בו קבועות חמש קופות אלו :

א) קופת ר' מאיר בעל-הנס שהכנסותיה מוקדשות לטובת רבני טבריה.
ב) קופת אברהם יצחק ויעקב לטובת כולל חברון.
ג) קופת דוד המלך לטובת עדת הספרדים בירושלם.
ד) קופת תלמוד תורה, לטובת חינוך ילדי טריפולי.
ה) קופת "חסדי דוד" לטובת עדת המערבים בירושלם.