בתי הכנסת ברחוב "שאראע צלאוות" בטריפולי

ברחוב "שאראע צלאוות" ברובע היהודי בטריפולי שכנו זה לצד זה 3 בתי כנסת. בית הכנסת הגדול צלא לכבירה, "צלאת צ'אר פרג'ון" ובית הכנסת דר בישי.
באופן טבעי, בהיות טריפולי העיר המרכזית בחיי יהודי לוב נמנו בשנת 1923 כ 34 בתי כנסת גדולים וקטנים ששימשו את יהודי המקום במשך כל שעות היום. היו כאלה שהיו פתוחים רק בשבתות והיו כאלה שהיו פתוחים רק בימי חול (במיוחד אלה שהיו קרובים למקומות העבודה בשווקים).חלקם של בתי הכנסת עתיקי יומין, אולם נסתרו ונבנו מחדש מס' בית הכנסת הגדול בשנות העשריםפעמים וחלקם "חדשים" יחסית שנבנו בסוף המאה ה 19 ותחילת המאה ה 20.
...בחלק מבתי הכנסת לא פסקה תורה בכל שעות היממה: בשעות היום למדו במקום תלמודי התורה ובתי הספר, נערכו תפילות בשיטת ה"סרט הנע" כשבטרם הסתיים מניין, השני כבר מתחיל. שיעור תורה ניתנו בשעות אחה"צ והערב לבעלי בתים עד לשעות הקטנות של הלילה. בטריפולי אף הוקמהפנים בית הכנסת דר בישי כיום "חברה" ללימוד תורה בכל שעות הלילה וזאת כדי לא להשאיר את העיר בלי תורה אף לא רגע אחד - לחברה זו קראו "שומרים לבוקר" והיו חברים בה עשרות בעלי מקצוע שפעם בחודש קיבלו על עצמם לימוד תורה בחברותה ע"פ סדר מוגדר כשבראש כל חברותה עומד רב ידוע ומקובל....